Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

817 500 55 Flashing Beacon EM 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
817 500 67 Flashing Beacon EM 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
817 500 68 Flashing Beacon EM 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
826 100 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
826 110 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
826 110 55 Monitored Perm. Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
826 200 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
826 210 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
826 300 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
826 310 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
826 310 55 Monitored Perm. Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
826 400 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
826 410 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
826 410 55 Monitored Perm. Beacon BM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
826 500 00 Permanent Beacon BM 12-240VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
826 510 00 Permanent Beacon RM 12-240VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
827 100 75 Blinking Beacon BM 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
827 100 77 Blinking Beacon BM 115VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
827 100 78 Blinking Beacon BM 230VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
827 110 75 Blinking Beacon RM 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
827 110 77 Blinking Beacon RM 115VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
827 110 78 Blinking Beacon RM 230VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
827 200 75 Blinking Beacon BM 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
827 200 77 Blinking Beacon BM 115VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
827 200 78 Blinking Beacon BM 230VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
827 300 75 Blinking Beacon BM 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
827 300 77 Blinking Beacon BM 115VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
827 300 78 Blinking Beacon BM 230VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
827 310 75 Blinking Beacon RM 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
827 310 77 Blinking Beacon RM 115VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
827 310 78 Blinking Beacon RM 230VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
827 400 75 Blinking Beacon BM 24VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
827 400 77 Blinking Beacon BM 115VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
827 500 75 Blinking Beacon BM 24VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
827 500 77 Blinking Beacon BM 115VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
828 100 54 Flashing Beacon BM 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 100 55 Flashing Beacon BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 100 67 Flashing Beacon BM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 100 68 Flashing Beacon BM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 120 55 Flashingl. w. 2 freq. BM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 140 55 Flashing Beacon RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 140 67 Flashing Beacon RM 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 140 68 Flashing Beacon RM 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 160 55 Flashingl. w. 2 freq. RM 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 180 70 Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
828 200 54 Flashing Beacon BM 12VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 200 55 Flashing Beacon BM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 200 67 Flashing Beacon BM 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 200 68 Flashing Beacon BM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 240 55 Flashing Beacon RM 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 240 67 Flashing Beacon RM 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 240 68 Flashing Beacon RM 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 280 70 Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
828 300 54 Flashing Beacon BM 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 300 55 Flashing Beacon BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 300 67 Flashing Beacon BM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 300 68 Flashing Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 320 55 Flashingl. w. 2 freq. BM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 340 55 Flashing Beacon RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 340 67 Flashing Beacon RM 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 340 68 Flashing Beacon RM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 360 55 Flashingl. w. 2 freq. RM 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 370 68 Flashing Beacon BM 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 380 70 Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
828 400 54 Flashing Beacon BM 12VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 400 55 Flashing Beacon BM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 400 67 Flashing Beacon BM 115VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 400 68 Flashing Beacon BM 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 440 55 Flashing Beacon RM 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
828 440 67 Flashing Beacon RM 115VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam