Hãng sản xuất

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 23
Lượt truy cập 3420788

Đon vị phân phối PLC HMI tại Việt Nam PLC Gía rẻ tại Việt Nam Đại Lý Unitronics tại Việt Nam Unitronics giá rẻ nhất trên thị trường

unitronics-vietnam-plc-hmi-unitronics-v350-35-r34-v200-18-e1b.png

Liên hệ tư vấn

Ms.Thao

thao@stc-vietnam.com

0938259508

 

 

 
 
Unitronics Vietnam V350-35-R34
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam V570-57-T20B/
5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
Weight: 1.2 kg/pc
Unitronics Vietnam V570-57-T20B/
5.7" Color Touchscreen, TFT (320X240), CAN, 2 RS232/484
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
Snap-in I/O Module
16 Digital Inputs, 10 Relay Outputs, 4 Transistor Outputs, 3 Analog Inputs
Weight: 0.5 kg/pc
Unitronics Vietnam V200-18-E1B
Snap-in I/O Module
Unitronics Vietnam V200-19-ET1
Ethernet COM Port
Weight: 0.3-0.5 kg/pc
Unitronics Vietnam V200-19-ET1
Ethernet COM Port
Unitronics Vietnam Model: V120-22-UA2
24VDC, 10 Digial Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 TC/Analog/Digital Inputs, 2 Analog Outputs, RS232/485 x 2
 
Unitronics Vietnam Code: V130-33-TR20
12 Digital Inputs, configurable via wiring to include 2 Analog, and 3 HSC/Shaft-encoder Inputs, 6 Relay Outputs, 2 high-speed npn Transistor Outputs
 
Unitronics Vietnam UniStream™ 10.4” HMI PANEL
Code: USP-104-B10
Unitronics Vietnam V130-33-T2
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Transistor Outputs, RS232/485
(V130-33-T2 = plc)
Unitronics Vietnam V100-17-ET2 
1 Ethernet port
Unitronics Vietnam V100-17-RS4 (X)
1 RS232/RS485 port (Isolated)
Unitronics Vietnam V100-17-PB1 
MODULE,PROFIBUS FOR V130/350
Unitronics Vietnam V430-J-TA24
Flat Front
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 10 Transistor Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/RS485
Weight: 1.5-2 KG/pc
Unitronics Vietnam V130-33-T38
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
Weight: 500-700 g/pc
Unitronics Vietnam Code: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 3-4 kg/pc
Unitronics Vietnam Code: V350-JS-TA24 
Unitronics Vietnam Code: M91-2-R6C
24VDC, 6 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 6 Analog Inputs, RS232/485, CANbus
Weight: 0.5-1KG
Unitronics Vietnam Replaced by: M91-2-R1
12/24VDC, 10 Digial Inputs, 6 Relay Outputs, 1 Analog Inputs, RS232/485
Weight: 0.5-1KG
(Code: M90-T)
Unitronics Vietnam Replaced by: M91-2-RA22
24VDC, 12 Digital Inputs including 2 Analog inputs and 2 temperature measurement inputs, high speed counter/ shaft encoder input, 8 relay outputs, 2 Analog outputs, RS232/ RS485.
Weight: 0.5-1KG
(Code: M90-T)
Unitronics Vietnam V130-33-T38
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 16 Transistor Outputs, RS232/485
Weight: 500-700 g/pc
Unitronics Vietnam Code: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Weight: 3-4 kg/pc
Unitronics Vietnam Code: V350-JS-TA24 
Unitronics Vietnam Model: V1040-T20B
10.4" Color Touchscreen,  TFT (800X600), CAN, 2 RS232/485
Unitronics Vietnam XL I/O Expansion Module (Built-in Adapter)
Model: EX-D16A3-RO8
16 Digital Inputs / 3 Analog Inputs / 8 Relay Outputs, includes IO adapter, 24VDC
Unitronics Vietnam Ethernet COM Port
Correct: V200-19-ET1
1 Ethernet port
(Model: V200-19-ET2)
Unitronics Vietnam Correct: GSM-KIT-16J
KIT,MODEM GPRS,CINTERION ,BGS2T
GPRS/GSM Modem Kit - Cinterion BGS2T
(Model: GSM-16J) 
Unitronics Vietnam V130-33-R34
24VDC, 20 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 12 Relay Outputs, RS232/485
 
Unitronics Vietnam V130-33-TR34
24VDC, 17 Digital inputs, 3 HSC with up to 200kHz ,2 Analog/ Digital inputs, 8 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 3 PTO),RS232/RS485.
Unitronics Vietnam V130-33-TRA22
24VDC, 5 Digital inputs, 1 Digital/ HSC, 2 Analog/ Digital inputs, 2 PT100/ Thermocouple or 4 Digital inputs, 4 Relay outputs, 4 npn- HSO- 5Hz-200kHz ( 2 PTO),2 Analog outputs, RS232/RS485
Unitronics Vietnam V130-33-RA22
24VDC, 8 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 2 TC/PT/Digital Inputs, 8 Relay Outputs, 2 Analog Outputs, RS232/485
Unitronics Vietnam V350-35-TR20
24VDC, 10 Digital Inputs, 2 Analog/Digital Inputs, 6 Relay Outputs, RS232/RS485, 2 high-speed npn Transistor Outputs
Unitronics Vietnam V350-35-TR6
24VDC, 6 Digital Inputs, 2 Digital/Analog (current/voltage) Inputs, 4 Analog (current), 6 Relay Outputs, RS232/485, 2 high-speed npn Transistor Outputs

Bài viết liên quan