may-test-do-cung-vai-nhua-stiffness-tester-kws-hans-schmidt.png

3 phạm vi đo từ 0 - 500 mN đến 1 - 20 N Kiểm tra độ cứng để xác định độ mềm và độ cứng của vải, lông cừu, lá nhựa, da, giấy và các vật liệu khập khiễng khác

Máy đo tốc độ với giao diện RS 232 để xử lý dữ liệu với PC

 

Model Measuring Range Resolution mN  
KWS-500 0 – 1500 mN 0.5  
KWS-2000 0 – 2000 mN 1  
KWS-20K 1 – 20 N 10