rma-26-ssv-flowmeter-dwyer-vietnam.png

Untitled.png

MODEL SẢN PHẨM

100% Germany Origin ASCO Vietnam Model: HT8551G401MMS.110V/DC
pilot operated valve 3/2-5/2, 1/4''; Voltage: 110V/DC
100% Germany Origin SICK Vietnam Code: 6009868
DOL-1205-G05M
100% USA Origin Honeywell Vietnam Model: SZR-MY4-N1-DC24V
Relay: LED Indicator; Honeywell General Purpose Relays
100% Germany Origin HBM Vietnam Model: PW6CC3MR 15KG
100% Germany Origin HBM Vietnam Model: PW6KC3 30KG
100% Taiwan Origin Walrus Vietnam Model: TPH4T3KS
Pump
100% Taiwan Origin Anson Vietnam Model: PVF-30-55-11S
100% Japan Origin Azbil Vietnam Model: C36TC0UA1000
Digital Temperature Controller
100% Germany Origin ABB Vietnam Model: CA5-10
Auxiliary Contact Block; Product ID: 1SBN010010R1010
100% Germany Origin ABB Vietnam Model: TA75DU-80M
Thermal Overload Relay; Product ID: 1SAZ321201R2006
100% Japan Origin Yaskawa Vietnam Model: JZNC-NIF01B-1
Control I/O  Interface
Note: Model ngưng sản xuất; còn 1pc Stock, phải check stock khi order
100% USA/ China Origin Parker Vietnam Model: 590C/1100/5/3/0/1/0/00/000
100% Italy Origin Aignep Vietnam Code: 5570000002
1 Packing = 10pcs; MOQ = 500pcs
100% Italy Origin Aignep Vietnam Code: 5514000005
1 Packing = 10pcs; MOQ = 100pcs
100% USA Origin Dwyer Vietnam Model: RMA-26-SSV
Flowmeter
100% USA Origin Dwyer Vietnam Model: RMA-26-SSV
Flowmeter
100% UK Origin E2S Vietnam Model: GNEXCP6B-PT-S-N-S-N-RD-24-E10KR-S1K0R
Tool Reset Call Point
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXS110DFDC024AB1A1R
Explosion Proof Alarm Horn Sounder
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/Y
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% UK Origin E2S Vietnam Model: BEXBG05DPDC024AB1A1R/B
Explosion Proof Xenon Beacon 5 Joule
100% Germany Origin Balluff Vietnam BTL161P
BTL7-E500-M0100-K-SR32

Vui lòng liên hệ Ms.Yến - 091 663 5500 để được hổ trợ tốt nhất