Vui lòng liên hệ Song Thành Công để nhận báo giá hãng: 

Provibtech Vietnam, Rotork YTC Vietnam, Schmersal  Vietnam, Soldo Vietnam, Siemens Vietnam

 

100% USA Origin Provibtech Vietnam Code: YTM101-A02-B03-C00-D00-E01-G00-H00-I0
Seismic Vibration Digital-Transmitter-Monitor
NOTE: TM101-A02-B03-C00-D00-E00-G00 has been obsoleted and replaced by YTM101+YTM391 (1.1 +1.2)
100% USA Origin Provibtech Vietnam Code: YTM391-B03-G00
System Integration Module
NOTE: TM101-A02-B03-C00-D00-E00-G00 has been obsoleted and replaced by YTM101+YTM391 (1.1 +1.2)
100%  Korea Origin Rotork YTC Vietnam Smart Positioner YT-3300LSN5201S
100% Germany Origin Schmersal  Vietnam Code: 101058179
Description: TD 250-02/02Z  LIMIT SWITCH
100% Germany Origin Schmersal  Vietnam Code: 101127040
Description: IFL 15-30L-10TP-2130  Inductive proximity switch
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7318-3EL00-0AB0
Module
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7317-2FK14-0AB0
CPU
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6GK7342-5DA02-0XE0
Module
100% EU Origin Siemens Vietnam Correct code : 6GK7343-1EX30-0XE0
Module (343-1EX30-0XE0) 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7153-2BA02-0XB0
Module 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7336-4GE00-0AB0
Module 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7158-0AD01-0XA0
Module 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7315-6FF04-0AB0
Module 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6AG1321-1BH02-2AA0
Module 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7326-2BF01-0AB0
Module 
100% EU Origin Siemens Vietnam Model : 6ES7326-1BK02-0AB0
Module 
100% Italy Origin Soldo Vietnam Model: SQN120E-20E21A7
Limit switch box