Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

NC8-P18-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-BN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-OSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC8-P18-CSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-BN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-OSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC10-P30-CSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-CP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-CN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-BN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-BP6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-BN6L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-OSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
NC15-P30-CSA3L-Q12 Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-BN6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S32-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-CP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-CN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-BP6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-BN6L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-OSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
NC20-S32-CSA3L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S34-OP6L Elco Holding Vietnam Sensor
FC15-S34-ON6L Elco Holding Vietnam Sensor