Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam 

OS50-K1000VN6 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K500VP6 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K500VN6 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-S5 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-EVR5 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-RVR5 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K1000VR5 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K500VR5 Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-S6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-EVP6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-EVN6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-RVP6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-RVN6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K1000VP6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K1000VN6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K500VP6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS50-K500VN6Q Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-S6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-EVP6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-EVN6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-RVP6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-RVN6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-K800VP6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-K800VN6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-S5Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-EVR5Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-RVR5Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-K800VR5Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-K2000VP6Q1 Elco Holding Vietnam Sensor
OS80-K2000VR5Q1 Elco Holding Vietnam Sensor