Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam

EV28 Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV40A Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV40P Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV50A Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV50P Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV58A Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV58P Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV90P Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EV150P Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EX90R Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EX100R-WD Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EX115 Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EX100P-WS Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EX58P Elco Holding Vietnam INCREMENTAL ENCODER
EAC50 Elco Holding Vietnam ABSOLUTE ENCODER
EAC58 Elco Holding Vietnam ABSOLUTE ENCODER
EAM58 Elco Holding Vietnam ABSOLUTE ENCODER
EAM90L Elco Holding Vietnam ABSOLUTE ENCODER