Vui lòng liên hệ Song Thành Công để nhận báo giá ngay hãng Westcar Vietnam:

100% Italy Origin Westcar Vietnam Code: 25391
ROTOFLUID COUPLING ALFA 50 DCF WAG-G RE55
100% Italy Origin Westcar Vietnam Code: 20482
ROTOFLUID COUPLING ALFA 55 DCF WAG-G RE85+[B][G][VR]
100% Italy Origin Westcar Vietnam Code: 21309
ROTOFLUID COUPLING ALFA 60 DCF WAG-G RE-85
100% Italy Origin Westcar Vietnam Code: 21308
ROTOFLUID COUPLING ALFA 65 DCF WAG-G RE-85
100% Italy Origin Westcar Vietnam Code: 22494
ROTOFLUID COUPLING ALFA 70P DCF WAG-G RE 100 ROUGH BORES (L20)(BIP+G+VR)
100% Italy Origin Westcar Vietnam COUP ROTOFLUID ALFA 75P DCF 420 WAG-G + RE 100 NO BORE [BIP][G][VR]