Ohkura - thiết bị điều khiển bán dẫn - STC Vietnam

Ohkura - thiết bị điều khiển bán dẫn - STC Vietnam

Hãng sản xuất: Ohkura Vietnam

Nhà cung cấp: STC Vietnam

Industrial instrument

     

EC1107A

MACHINE CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

RM10G(N)

HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

RM18G(N)

HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

RM25G(N)

HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

RM10C

HYBRID RECORDER OHKURA ĐẦU GHI HYBRID OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

RM10C(pH)

(pH)HYBRID RECORDER OHKURA (pH) MÁY GHI HYBRID OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

VM6100

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

VM6800

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

VM7000A

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

VM7000B

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

VM8100A

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

VM8800A

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

DE7000B

PAPERLESS RECORDER OHKURA MÁY GHI GIẤY OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC4100C

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC5300R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC5500R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC5700R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC5800R

DIGITAL INDICATING CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHỈ SỐ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC5900R

DIGITAL PROGRAMMER CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH SỐ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

EC1200A

MULTI-LOOP PROGRAM CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHIỀU LOOP OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

GU2000C

GATE UNIT OHKURA CỔNG NHẬN TÍN HIỆU OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

GS2000B

THYRISTOR UNIT OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

GS3000R

THYRISTOR UNIT OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN THYRISTOR OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SH5800R

pH(ORP) ANALYZER OHKURA MÁY PHÂN TÍCH PH (ORP) OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SH7300R

pH (ORP) TRANSMITTER OHKURA BỘ CHUYỂN HÓA pH (ORP) OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SH7500R

pH/ORP ANALYZER OHKURA MÁY PHÂN TÍCH PH (ORP) OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SH2500A

RECORDING pH(ORP) METER OHKURA MÁY GHI PHÉP ĐO pH (ORP) OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SP

SENSOR ASSEMBLY OHKURA LẮP RÁP CẢM BIẾN OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

P242/2A

pH/ORP DETECTOR OHKURA THIẾT BỊ PHÁT HIỆN pH / ORP OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SA1001B

pH (PURE WATER) ANALYZER OHKURA PHÂN TÍCH pH (NƯỚC TINH KHIẾT) OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SC5800R

CONDUCTIVITY ANALYZER OHKURA BỘ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT CẤU OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SC7300R

CONDUCTIVITY TRANSMITTER OHKURA BỘ CHUYỂN HÓA DAO ĐỘNG OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SC7500R

CONDUCTIVITY ANALYZER OHKURA BỘ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KẾT CẤU OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

CI

CONDUCTIVITY CELL OHKURA CẢM BIẾN ĐO ĐỘ DẪN ĐIỆN CỦA NƯỚC OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

OM7000A

COULOMETER OHKURA THIẾT BỊ ĐO MÀU NƯỚC OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

AX7100B

ROTOR TEMPERATURE CONVERTER OHKURA BỘ CHUYỂN ĐỔI NHIỆT ĐỘ ROTOR OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

SE7101A

DC POWER SUPPRY (Distributor)OHKURA BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

PT3000R

ELECTRONIC PRESSURE TRANSMITTER OHKURA BỘ BIẾN ÁP ĐIỆN TỬ OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

LT7000B

WATER LEVEL TRANSMITTER OHKURA ĐỒNG HỒ ĐO MỰC NƯỚC OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

LT8000A

SELF RECORDING WATER LEVEL TRANSMITTEROHKURA ĐỒNG HỒ ĐO VÀ GHI DỮ LIỆU MỨC NƯỚC OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

MF1100B

MASS FLOW CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

MF5100B

MASS FLOW CONTROLLER OHKURA BỘ ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

MV

MICRO VALVE OHKURA VAN MICRO OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

CF・CFL

FLOW CONTROL VALVE OHKURA VAN ĐIỀU KHIỂN LƯU LƯỢNG OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

Semiconductor Equipment

   

DF1000

HORIZONTAL HEAT TREATMENT FURNACE OHKURA LÒ KHUẾCH TÁN OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

DF1600

Vertical Heat Treatment Furnace OHKURA Lò xử lý nhiệt thẳng đứng OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

DF2600

Vertical Heat Treatment Furnace OHKURA Lò xử lý nhiệt thẳng đứng OHKURA OHKURA Vietnam, Đại lý Ohkura tại Việt Nam, Agent of Ohkura in Vietnam, STC Vietnam

======================================================

STC Vietnam là đại lý chính thức của Ohkura tại Việt Nam – Chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị tự động hóa hệ thống và giải pháp tối ưu cho quy trình sản xuất công nghiệp. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến quý khách hàng, Vì vậy hãy vui lòng liên hệ chúng tôi để hỗ trợ thêm về sản phẩm Ohkura - thiết bị điều khiển bán dẫn  !!!

Sẵn giá – Báo ngay –  Bảo hành 12 tháng – Tư vấn, lắp đặt 24/7

Ms. Trinh

SĐT: 0915 159944

Email: stc1@stc-vietnam.com

Skypee: stc1@stc-vietnam.com